НАУКА
И
ЖИЗНЬ
Вторник, 25.06.2024, 11:07ХРОНОГРАФ                                    
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

ДРУЗЬЯ САЙТА
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАНИЙ

счетчик посещений

В категории материалов: 333
Показано материалов: 301-333
Страницы: « 1 2 ... 5 6 7


1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОЙ РАБОТЫ В ЗАО «АЛЬФА-БАНК» РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ г. БРЕСТ
1.1 Сущность организации расчетно-кассового обслуживания
1.2 Порядок приема платежей наличными денежными средствами в белорусских
1.3 Порядок выдачи наличных денежных средств
в белорусских рублях
1.4 Осуществление валютно-обменных операций с участием
физических лиц
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА ЗАО «АЛЬФА-БАНК» РО ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ г. БРЕСТ
2.1 Процедура принятия платежей от населения
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1 Пластиковые карточки как перспективная форма расчетов населения
3.2 Перспективные направления развития операций по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 827 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 05.05.2013

Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації економічної системи України
1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту в Україні
1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків в Україні
1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ "Грант"
Розділ 2. Аналіз організіції платіжного обороту в Україні
2.1 Аналіз безготівкового обігу в Україні
2.2 Аналіз безготівкового обороту в АСУБ "Грант"
2.3 Аналіз впровадження пластикових карток міжнародних розрахункових систем в Харківському регіоні
Розділ 3. Шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту на сучасному етапі розвитку банківської системи України
3.1 Введення програми розвитку системи масових безготівкових платежів в Україні – шлях до вдосконалення платіжного обороту держави
3.2 Впровадження найсучасніших банківських технологій у платіжному обороті України
3.3 Введення нових послуг в АСУБ "Грант " на підставі досвіду використання безготівкових розрахунків в розвинених країнах світу
Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері
4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у АСУБ "Грант"
4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій в банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення
4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківських інформаційних технологій
Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі
5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі АСУБ "Грант"
5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика
5.3 Розрахунок – аналіз штучного освітлення в приміщенні валютного управління АСУБ "Грант"
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 632 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 28.04.2013

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій.
1.2. Принципи організації депозитних операцій банку з фізичними особами.
1.3. Нормативно-правове регулювання депозитних операцій з фізичними особами
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ В ВАТ «ОЩАДБАНК»
2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк»
2.2. Аналіз депозитного портфелю «Ощадбанк»
2.3. Особливості організації депозитних операцій по Ощадбанку
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 591 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 28.04.2013

1. Теоретичні аспекти здійснення депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
1.1 Поняття депозитної політики комерційного банку і класифікація депозитів
1.2 Правові засади здійснення депозитних операцій комерційними банками
1.3 Порядок відкриття депозитних рахунків фізичним особам
1.4 Аналіз українського ринку депозитів
2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку АКБ «Укрсоцбанк»
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика АКБ «Укрсоцбанк»
2.2 Характеристика і організація депозитних операцій в Миргородському відділенні Полтавської філії АКБ «Укрсоцбанк»
2.3 Аналіз і прогнозування вкладень фізичних осіб
3. Шляхи удосконалення організації депозитних операцій з фізичними особами
3.1 Запозичення досвіду зарубіжних країн для побудови системи страхування депозитів населення в Україні
3.2 Використання маркетингових програм в поліпшенні формування депозитної бази банку
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 882 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 28.04.2013

Розділ 1. Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах
1.1 Сутність та особливість організації касової роботи у банківських установах
1.2 Організація обліку касових операцій у банківських установах
1.3 Організація контролю за касовими операціями у банківських установах
Розділ 2. Аналіз організації касових операцій на прикладі діяльності Донецької філії ВАТ „Кредитпромбанк”
2.1 Загальна характеристика ВАТ „Кредитпромбанк”
2.2 Організація та аналіз готівкових грошових розрахунків у Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанку”
2.3 Організація здійснення та облік готівкових розрахунків в ВАТ „Кредитпромбанк”
2.4 Інкасація грошової виручки інкасаторами-збирачами ВАТ „Кредитпромбанку”
2.5 Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах ВАТ „Кредиторомбанку”
2.6 Контролінг цінностей ВАТ „Кредиторомбанку”
Розділ 3. Перспективи удосконалення касових операцій у банківських установах
3.1 Удосконалення автоматизації в організації обліку розрахунків
3.2 Міжнародні сучасні тенденції розвитку касових операцій
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 595 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 02.05.2013

Розділ I. Теоретико-методологічні основи аналізу організації ресурсної бази банків
1.1 Сутність та значення ресурсної бази банку
1.2 Класифікаційні ознаки та види банківських ресурсів
1.3 Методи та організаційні принципи формування банківських ресурсів
Розділ ІІ. Особливості організації формування ресурсної бази банків в Україні
2.1 Джерела формування власних ресурсів банку
2.2 Особливості та напрями використання банківських ресурсів
2.3 Організація управління залученими та запозиченими ресурсами банків
Розділ III. Удосконалення механізму організації ресурсної бази банків в Україні
3.1 Удосконалення методів організації ресурсної бази банків в Україні
3.2 Зарубіжний досвід організації формування ресурсної бази банків
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 617 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 02.05.2013

1. Кредитні операції - основа діяльності комерційних банків
1.1 Економічна сутність та види кредитних операцій комерційного банку
1.2 Умови і форми кредитування
1.3 Організація та планування процесу кредитування
2. Аналіз кредитної діяльності КБ „ПриватБанк”
2.1 Фінансово-екомомічна характеристика діяльності КБ „ПриватБанк”
2.2 Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю
2.3 Процес надання кредиту
3. Шляхи оптимізації кредитних операцій
3.1 Удосконалення кредитної політики
3.2 Робота з проблемними кредитами
3.3 Виколристування ЕВМ в банківської системі
4. Охорона праці у комерційному банку
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 474 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 03.05.2013

1. Пластиковые карты: сущность, виды
1.1 Виды банковских карт
1.2 Международные карточные ассоциации (международные платежные системы)
1.3 Российский рынок электронных банковских услуг, осуществляемых с использованием банковских карт
2. Государственное регулирование операций с пластиковыми картами в Российской Федерации
2.1 Правовые основы осуществления расчетов с использованием банковских карт в Российской Федерации
2.2 Операции, осуществляемые с использованием банковских карт
2.3 Влияние норм гражданского законодательства о договорах на организацию системы безналичных расчетов с использованием банковских карт и их налогообложение
3. Сравнительный анализ развития рынка пластиковых карт и тенденции его перспективного развития
3.1 Сравнительный анализ развития российского рынка пластиковых карт и рынков 12 экономически развитых стран
3.2 Тенденции развития рынка пластиковых карт
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 504 | Загрузок: 0 | Добавил: qreter | Дата: 05.05.2013

Private banking как форма управления частными капиталами. Источники формирования и развития рынка индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов. Отличительные черты и проблемы российского рынка индивидуального банковского обслуживания.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 254 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

Розничные и оптовые клиенты банка. Внешние побудительные и личностные факторы. Реклама банковских услуг для клиентов. Выявление нужд потенциальных клиентов. Отношения банка с субъектами оптового рынка. Факты отказа потребителей от сотрудничества с банком.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 236 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 11.01.2019

Сутність, функції, класифікація та правове регулювання добровільного страхування в Україні. Особливості організації та пошук шляхів його розвитку. Характеристика франшизи, суброгації, контрибуції, диверсифікації як основних принципів страхування.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 246 | Загрузок: 5 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Понятие, основные задачи и сущность эмиссии ценных бумаг. Эмиссионная политика банков и ее эффективность. Анализ и оценка эффективности эмиссионной политики Банка ОАО "УралСиб". Основные проблемы в области эмиссионной политики банка ОАО "УралСиб".
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 259 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 11.01.2019

Вивчення сутності, функцій та принципів страхування. Особливості страхування автомобільних, залізничних перевезень. Характеристика страхування від вогневих ризиків та від ризиків стихійних явищ. Основні форми страхування експортних комерційних кредитів.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 275 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Поняття та розвиток Private Bankin, його становлення в Україні. Географія розташування офісів Private Banking, обсяг активів, клієнти. Потенціал та лідери цього інноваційного напрямку діяльності банків України. Фактори, які уповільнюють його розвиток.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 254 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

Особенности потребительского кредитования за рубежом. Современный анализ потребительского кредитования в Республике Казахстан. Кредитная политика в банках второго уровня в Казахстане. Организация потребительского кредитования на примере АО "Kaspi bank".
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 255 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 07.01.2019

Внедрение CRM и его преимущества. Общая характеристика Сбербанка, стратегия и элементы бизнес-модели. Задекларированные высокоуровневые цели и направления развития CRM в исследуемом банке. Ожидаемые результаты реализации стратегии и критерии успеха.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 227 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 07.01.2019

Понятие и классификация услуг. Направления развития банковских услуг, связанных с обслуживанием специфических потребностей приоритетных клиентов. Приемы сбора и анализа информации при работе с VIP-клиентами. Перспективы развития Private Banking в России.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 307 | Загрузок: 6 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

Рoль вклaдoв клиентoв в фoрмирoвaние реcурcнoй бaзы бaнкa. Клaccификaция бaнкoвcкиx депoзитoв. Xaрaктериcтика АО "Kaspi Bank", анализ его финaнcoвo-xoзяйcтвенной деятельнocти. Aнaлиз депoзитнoгo пoртфеля бaнкa, его прoблемы и перcпективы развития.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 249 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

История создания Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Виды платежных услуг, предоставляемые им. Этапы вступления других банков в него. Преимущества и недостатки системы SWIFT. Электронные платежи в банковской системе России.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 266 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Анализ и оценка финансово-экономической деятельности банка на примере ОАО "Кaspi bank". Организационно-экономическая характеристика и финансовые показатели деятельности коммерческого банка, разработка рекомендаций по его финансовому оздоровлению.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 241 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 07.01.2019

Краткая финансово-экономическая характеристика деятельности ОАО "Optima Bank", адекватность капитала. Процедура учета и организация документооборота расчетно-кассовых операций. Коэффициенты эффективности использования обязательств коммерческого банка.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 240 | Загрузок: 2 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

Історичні передумови виникнення страхування, його поняття, функції, класифікація та новітні форми. Етапи розвитку страхового ринку України та його проблеми в умовах фінансової кризи. Аналіз та порівняльна статистика страхування життя в Україні.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 286 | Загрузок: 2 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Особенности деятельности Центрального банка в различных странах. Исторические предпосылки возникновения коммерческих банков в РФ. Организационное устройство коммерческого банка, его принципы деятельности. Главные цели создания SWIFT и этапы ее развития.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 273 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Понятие и экономическая сущность направления "private banking". Специфика private banking как банковской услуги. Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. Основные проблемы и перспективы развития российского рынка private banking.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 224 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 06.01.2019

Предпосылки возникновения и история создания системы SWIFT. SWIFT сегодня в международной практике. Члены SWIFT. SWIFT как система передачи данных. Преимущества и недостатки сети. Экономическая целесообразность использования SWIFT.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 266 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Сущность понятия "ипотечное кредитование". Объемы ипотечного кредитования в Казахстане. Основные источники финансирования жилищного строительства Астаны. Кредитный портфель АО "Kaspi Bank". Предложения по совершенствованию ипотечного кредитования.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 307 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 07.01.2019

Сутність ризиків фінансової сфери, їх нормативно-правове регулювання. Характеристика показників діяльності підприємства. Шляхи подолання його економічної нестабільності. Визначення видів фінансових ризиків. Венчурне страхування як засіб їх мінімізації.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 273 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Сутність, види та проблеми соціального страхування. Організація соціального страхування в Україні. Обов’язкове страхування та особливості його здійснення. Добровільне страхування та механізм його реалізації. Удосконалення системи соціального страхування.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 252 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Економічна сутність, зміст державного регулювання страхової діяльності. Обґрунтування необхідності управління страхуванням в сучасних умовах. Його інституційне та нормативно-правове забезпечення в Україні. Проблеми, шляхи вдосконалення цієї сфери.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 294 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Оценка основных показателей деятельности банка, величина собственного капитала, коэффициенты доходности и прибыльности АО "Kaspi bank". Анализ динамики и структуры его кредитного портфеля. Финансовые отношения банка с клиентами и расчетные операции.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 263 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 07.01.2019

Основные принципы создания и функционирования электронной системы межбанковских расчетов в России, ее участники и организация взаимоотношений между ними. Развитие и совершенствование платежной системы Банка России. Регламент осуществления расчетов.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 237 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

История развития межбанковских кредитных организаций на примере зарубежного опыта. Особенности формирования системы межбанковских расчетов. Определение роли Центрального банка РФ в кредитовании коммерческих организаций. Преимущества работы в сети SWIFT.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 263 | Загрузок: 3 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019

Современное состояние электронных межбанковских расчетов. Отличительные черты оптовых, розничных платежных систем. Всемирная система межбанковских финансовых телекоммуникаций S.W.I.F.T. Стандарты сообщений, структура сети, обеспечение защиты данных.
БАНКОВСКОЕ, БИРЖЕВОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ | Просмотров: 259 | Загрузок: 4 | Добавил: qreter | Дата: 08.01.2019


1-50 51-100 ... 201-250 251-300 301-333
ПОИСК ПО САЙТУ

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам воспользоваться функцией "ПОИСК ПО САЙТУ", для отображения и поиска необходимого и интересующего Вас материала


НОВОСТИ САЙТА!!!Copyright MyCorp © 2024

Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений