НАУКА
И
ЖИЗНЬ
Понедельник, 22.07.2024, 10:21ХРОНОГРАФ                                    
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

ДРУЗЬЯ САЙТА
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАНИЙ

счетчик посещений


Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

[ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ (49.4 Kb)]

28.01.2017, 17:13

Читать полностью в формате WORD


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Основні задачі і принципи організації обліку витрат на виробництво
2.2. Класифікація та групування витрат
2.3. Постановка обліку витрат і виходу продукції
2.5. Правомірність віднесення витрат на собівартість
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку і економічного аналізу господарської діяльності підприємства всіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і управління.
Темою даної курсової роботи є "Управлінський облік витрат на виробництво та обчислення собівартості продукції (робіт і послуг) будівельного підприємства".
Метою курсової роботи є дослідження методів обліку витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості.
Об'єктом спостереження вибрано приватне підприємство "Газель" (ЧП "Газель").
Джерелами інформації послужили дані річних звітів підприємства за 2002-2004 р., первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти.
Законодавчо закріплено, що управлінський (внутрішньогосподарчий) облік - це система обробки, що забезпечує керівну ланку компанії інформацією, необхідною для ухвалення рішень і ефективного управління.
Основними чинниками, що зумовили необхідність виділення управлінського обліку з'явилися: концентрація капіталу, зовнішня і внутрішня конкуренція, інфляція, значне зростання масштабів виробничих витрат. В цих умовах традиційні методи бухгалтерського обліку перестали відповідати потребам управління. Виникнення управлінського звичайно пов'язують із зростанням корпорацій, виробничим нормуванням і зміною правових і економічних відносин.
Існує думка, що управлінський облік виник унаслідок недоліків традиційної бухгалтерії, оскільки дані бухгалтерського обліку у вигляді бухгалтерської звітності не можуть бути придатний для управління підприємством, оскільки вони хронічно застарівають і позбавлені оперативності.
Традиційний бухгалтерський облік не дає інформацію для прогнозу господарської діяльності і ухвалення своєчасних управлінських рішень. Для подолання цих недоліків в країнах з розвинутою ринковою економікою став застосовуватися внутрішній управлінський облік.
Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, необхід-ної для управління в межах самого підприємства. Його мета - забезпечити відповідною інформацією менеджерів, відповідальних за досягнення конкретних виробничих показників. Управлінський облік забезпечує збір і обробку інформації в цілях планування, управління і контролю в рамках даної організації.
Сьогодні управлінський облік - це не тільки облік витрат підприємства, а, перш за все, добре організований аналітичний облік і не тільки витрат, а і таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, засоби в розрахунках, капітал, зобов'язання і т.п. Придбаваючи нове (більш вагоме) значення в сучасній економічній практиці суб’єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює і контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і роблять безпосередній вплив на якість управлінських рішень, ефективність системи управління.

Список використаних джерел

Антонов П.Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга II.М. . Чижевська Л. В.
Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред Іроф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480с.
3. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖЇТІ, 2000. - 448 с.
4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. К\: Урожай, 1994.
5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: ГАудит. 1998.
Карпова Т.П. Основи управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА М, 1997. -392 с.
Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.
Коваленко В. В, и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Еветигнеев Е.Н., Соколов В.Н. / - М: Финансы и статистика, 1991.
Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік на сільскому господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.
Международные стандарты учета. - М: Аудит-трейнинг, 1992.
Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.
13. Сук Л.К. Бухгалтерський облік на сільському господарстві. К.: Урожай, і 994.
14. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. За Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня і996 р. № 452.
15. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.
16. Ткаченко І І. М Управлінський облік на підприємствах України з різними формами І. "А. С.К. ", 1998.
17. Управленческий учет / под ред.В. Гіалия и Р. Вандер Вила. - М.: МІІФІ'А М, 1997 - 480 с.
18. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Ше-ремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2000. - 512 с.
19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шерсмсі. і 2 с. - М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2002. - 512 с.
20. Хоршреп Ч., П. Дж. Бухгалгерский учет: управленческий аспект. М.: Финансы и статистика. 1995.
Категория: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ | Добавил: qreter
Просмотров: 426 | Загрузок: 4 | Рейтинг: 0.0/0
ПОИСК ПО САЙТУ

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам воспользоваться функцией "ПОИСК ПО САЙТУ", для отображения и поиска необходимого и интересующего Вас материала


НОВОСТИ САЙТА!!!Copyright MyCorp © 2024

Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений