НАУКА
И
ЖИЗНЬ
Понедельник, 22.07.2024, 09:31ХРОНОГРАФ                                    
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

ДРУЗЬЯ САЙТА
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАНИЙ

счетчик посещений


Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

[ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ (46.5 Kb)]

28.01.2017, 17:10

Читать полностью в формате WORD


ВСТУП
1. НАУКОВІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА
3. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ВИХІД ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Становище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в економіці. Це стосується як промисловості, так і сільського господарства. Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість – це хворе місце України.
Реструктуризація колективних сільськогосподарських колективів і створення на їх основі агроформувань ринкової форми, прийняття нового земельного кодексу та інших важливих для сільського господарства нормативних актів, – все це є стимулювання державою підприємницької діяльності.
Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Для того щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на фоні підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавить якісь продукції і її ціна. Чим вища якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупців. Ці показники як раз і закладені у собівартості. Собівартість є основою для визначення ціни на виробництво.
Мета та завдання курсової роботи: на прикладі ПП "Аскон", Запорізької області, Якимівського району, з’ясувати стан і формування витрат та собівартості продукції технічних культур.
Предметом дослідження є облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження.
Об’єктом дослідження є ПП "Аскон", смт Якимівка, Запорізької області.

Список використаних джерел

1. Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.
2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М, Чижевська Л.В.
3. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. Проф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. І доп. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 480 с.
4. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. На-вчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.Б. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖГП, 2001. -448 с.
5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Урожай, 1994.
6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит. 1998.
7. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997. -392 с.
8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. -350 с.
9. Коваленко В.В. и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов ВЛ. / - М: Финансы и статистика, 1991.
10. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.
11. Международные стандарты учета. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.
12. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.
13. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.
14. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. К.: Урожай, 1994.
15. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452.
16. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.
17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. К.: "А. С.К. ", 1998.
18. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. - М.: ИНФРА - М, 1997-480 с.
19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2001. - 512 с.
20. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - 2-е изд., испр, - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2003. - 512 с.
21. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансьі и статистика. 1995.
22. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет / торговые и посреднические предприятия / - Харьков: Интеллект - ЗК, 1998.
23. Яругова А.Д. . Управленческий учет / опыт зкономически разви-тых стран / М.: Финансы и статистика, 1991.
Категория: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ | Добавил: qreter
Просмотров: 331 | Загрузок: 4 | Рейтинг: 0.0/0
ПОИСК ПО САЙТУ

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам воспользоваться функцией "ПОИСК ПО САЙТУ", для отображения и поиска необходимого и интересующего Вас материала


НОВОСТИ САЙТА!!!Copyright MyCorp © 2024

Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений